Kompletní zpracování a vedení účetnictví pro SVJ Pardubice, Hradec Králové

vedení podvojného účetnictví Společenství vlastníků jednotek v plném rozsahu podle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. (v ceně) - program SWAN Liberec

 • předání měsíčních účetních závěrek - předávací protokol se sumárními údaji, rozvaha, výsledovka, přehled dlužníků (rozdělen na dluh z přepisu a vyúčtování služeb), pokladní, bankovní kniha, kniha faktur neuhrazených - vydaných a přijatých, rozpis fondu oprav rozdělen do analytických účtů, salda účtů
 • zpracování mezd a personální agendy - mzdový listy, hlášení pro pojišťovny, přehledy o výši pojistného, rekapitulace mezd (ZP, ČSSZ, FÚ) - včetně zastupování SVJ před státními orgány
 • rozúčtování zdanitelných příjmů vlastníkům - pokud vznikne
 • právní oddělení (zajišťování veškerých potřebných služeb – ohledně dlužníků v ceně, soudní spory za příplatek dle právních tarifů)
 • analytické členění dlouhodobé zálohy fondu oprav dle Vaší potřeby
 • roční vyúčtování a zpracování záloh, služby SIPO
 • Zpracování měsíční a roční účetní uzávěrky, výkazy hospodaření včetně přílohových dokladů.
 • Zpracování podkladů SIPO – internetová technologie
 • 13 roční účetní závěrka - zdarma - (hl. kniha, úč. deník, poklad.kniha, bank.kniha, salda účtů, knihy faktur přijatých a vydaných, interní doklady, přehledy, výkazy, přílohy, popř. monitoring, atd.)

Zpracování a vedení účetnictví pro SVJ poskytujeme také ve městech Přelouč a Chrudim.

 • měsíční informace o Vašem hospodaření, přehledy neplatičů (uzávěrka, rozvaha, výsledovka, kniha faktur, pokladní kniha, saldo, atd.) – přípravu bankovních příkazů či ele. stahování dat, včetně ele. zadávání příkazů k odsouhlasení
 • účetní roční závěrku a daňové přiznání (daň z příjmu, srážková, zálohová daň, ČSSZ, ZP) –v případě potřeby
 • výběrová řízení dodavatel (dle potřeby výboru SVJ ) oslovení firem
 • poradenství a jiné služby na spec. přání dle dohody (dle dohody)
 • účast na Vaší schůzi vlastníků 1/rok (presence, atd.)
 • vystavování předpisů pevných a zálohových plateb, vždy při předání a vždy při jakékoliv změně
 • Tendrování konkrétních produktů dle požadavku zákazníka
 • Účetní, ekonomické a daňové poradenství
 • Poradenství v oblasti minimalizace rizik investičních záměrů
 • bez přístupu k účtu a penězům SVJ
 • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel

Máte dotaz nebo zájem o
některý z našich produktů?

Napište nám!

Odpovídáme vám do 2 pracovních dnů. Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.