Vedení účetnictví pro majitele nemovitostí Pardubice, Hradec Králové

 • vedení podvojného účetnictví bytového družstva v plném rozsahu podle Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.
 • předání měsíčních účetních závěrek - předávací protokol se sumárními údaji, rozvaha, výsledovka, přehled dlužníků (rozdělen na dluh z přepisu a vyúčtování služeb), pokladní, bankovní kniha, kniha faktur neuhrazených - vydaných a přijatých, rozpis fondu oprav rozdělen do analytických účtů, salda účtů, příjmy, výnosy,atd
 • vedení evidence nájemníků a podnájemníků
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet ve prospěch vlastníka
 • právní oddělení (zajišťování veškerých potřebných služeb – ohledně dlužníků , soudní spory za příplatek dle právních tarifů)
 • kontrola úhrad nájemného a úhrad za služby spojené s bydlením
 • zpracování vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek
 • 13 roční účetní závěrka - zdarma - (hl. kniha, úč. deník, poklad.kniha, bank.kniha, salda účtů, knihy faktur přijatých a vydaných, interní doklady, přehledy, výkazy, přílohy, popř. monitoring, atd.)

Vedení účetnictví pro majitele nemovitostí poskytujeme také ve městech Přelouč Chrudim.

 • měsíční informace o Vašem hospodaření, přehledy neplatičů (uzávěrka, rozvaha, výsledovka, kniha faktur, pokladní kniha, saldo, atd.) – přípravu bankovních příkazů či ele. stahování dat, včetně ele. zadávání příkazů k odsouhlasení
 • poradenství a jiné služby na spec. přání dle dohody (dle dohody)
 • vystavování předpisů pevných a zálohových plateb, vždy při předání a vždy při jakékoliv změně nájemce
 • smlouvy o nájmu
 • Tendrování konkrétních produktů dle požadavku zákazníka
 • Účetní, ekonomické a daňové poradenství
 • Poradenství v oblasti minimalizace rizik investičních záměrů

Máte dotaz nebo zájem o
některý z našich produktů?

Napište nám!

Odpovídáme vám do 2 pracovních dnů. Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.