Zajišťování drobných oprav a revizí Pardubice, Hradec Králové

Zajišťování drobných oprav a revizí - NON-STOP dispečink

Pro řešení oprav a mimořádných událostí máme zřízen 24 hodinový nepřetržitý dispečink, který je v provozu 7 dní v týdnu včetně svátky. Tel.  775 674 057

Na tomto čísle lze ohlašovat poruchy ve společných částech domu, ale také poruchy u samotných majitelů bytových jednotek.

Pracovníci on-line linky zajistí příslušného opraváře a zpětně kontaktuje volajícího.

Technický úsek poskytuje správu, komplexní servis především v oblastech, kde je potřebná znalost stavebních zákonů a vyhlášek.

Zajišťování předepsaných revizí technických zařízení a instalací, požárně preventivní činnosti.

 • zajišťování pravidelných předepsaných revizí a pásporty Vašeho domu a zajištění odstranění případných závad (v ceně)
 • vedení evidence o příjmech a nákladech vynaložených na opravu a údržbu (v ceně)
  • zajišťování dodavatelů drobných a havarijních oprav v domě
  • zprostředkování zajištění převzetí stavební dodávky včetně vedení případných reklamací
  • zprostředkování zajištění drobných a havarijních oprav v bytech členů společenství vlastníků na náklady mandanta
  • příjem a evidence připomínek a řešení organizačně-správních záležitostí v kanceláři správce v pravidelných úředních hodinách
  • nepřetržitý dispečink pro ohlašování poruch po dobu 24 hod. denně, 7 dní v týdnu

Máte dotaz nebo zájem o
některý z našich produktů?

Napište nám!

Odpovídáme vám do 2 pracovních dnů. Vaše údaje nebudeme nikde zveřejňovat.