Články

 Informace pro SVJ, výbor, předsedy a majitelé jednotek     

                                                                       

 

 

  

Profesionální předseda

27.05.2020

Připravili jsme pro vás souhrnné znění zákona Nový občanský zákoník (NOZ), Oddíl 5, Bytové spoluvlastnictví.

16.02.2016

S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb). Nově je právní úprava bytového spoluvlastnictví obsažena v NOZ.

25.01.2016

Některé pojmy nového Občanského zákoníku spojené s bytovým spoluvlastnictvím se podstatně liší od pojmů existujících podle právní úpravy platné do konce roku 2013. 

13.01.2016